Årsmötet fortsätter få in motioner, idag skickades följande motion in till årsmötet den 14 mars:

I IF Elfsborgs stadgar står det följande i §11:

Alla val vid föreningens stämmor skall förberedas av en valberedning. Valberedningen skall utses årligen av ordinarie föreningsstämma och bestå av minst tre och högst fem ledamöter, varav en skall vara ledamot av föreningens styrelse. Valbar till valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Valberedningen skall senast åtta dagar före föreningsstämma överlämna sina förslag till styrelsen. Ledamot i valberedningen skall föredraga förslagen vid stämman.

Ovanstående innebär att valberedningen eller sittande styrelse inte har krav på sig att presentera valberedningens förslag till medlemmarna innan årsmöte. Valberedningen har de senaste åren presenterat sina förslag före årsmötet. Men vi medlemmar skulle kunna hamna i en position där vi inte har information om vilka vi ska rösta in i vår förenings styrelse förrän vi är på plats på själva årsmötet.

Om inte medlemmarna i god tid innan årsmötet vet hur valberedningens förslag till styrelse ser ut är det svårt att sätta sig in i förslaget och få samsyn kring det. Men också i de fall där medlemmar anser att förslaget är olämpligt lägga fram ett eget förslag till styrelse.

Vi anser också att såväl den demokratiska processen som intresset för årsmötet gynnas av att valberedningens förslag presenteras i god tid.

Därför föreslår undertecknade motionärer årsmötet att besluta:

– Att valberedningens förslag till årsmötet 2019 och framåt bör presenteras på lämpligt sätt för samtliga medlemmar senast 14 dagar innan årsmötet eller så snart valberedningen är klar med sitt förslag.
-Att styrelsen inför årsmötet 2019 ska lägga fram ett förslag på stadgeändring i enlighet med ovanstående.

Glenn Holvik, medlemsnummer 569
Andreas Tranlöv, medlemsnummer 622
Jonas Lidén, medlemsnummer 1019
Anders Hultin, medlemsnummer 1405
Anders Eliasson, medlemsnummer 2247
Maria Sabel, medlemsnummer 3587
Isak Edén, medlemsnummer 133
Sara Karlén, medlemsnummer 4774
Christina Sandebert, medlemsnummer 6251
Bosse Wikensten, medlemsnummer 3732
Fredrik Johansson, medlemsnummer 2045
Markus Carlstrand, medlemsnummer 2293
Frans Lindman, medlemsnummer 2036
Christer Artursson, medlemsnummer 1843
Andreas Nilsson, medlemsnummer 1731
Linus Ternander, medlemsnummer 5952
Lennart Odhström, medlemsnummer 618
Annelie Magnusson, medlemsnummer 3885

Kommentera

kommentarer