Vi känner att vi blivit förda bakom ljuset på det årsmöte som precis hållits, skriver flera medlemmar i IF Elfsborg.

Först och främst vill vi säga att nedanstående skrivelse inte har något med Therese Bengtsson att göra, hon är säkerligen en lämplig och kvalificerad styrelseledamot i IF Elfsborg. Vi vill däremot rikta ljuset mot hur utnämningen av ovanstående har gått till. Ur vår synpunkt är detta agerande högst olämpligt och odemokratiskt i precis samma anda som när AFC Eskilstuna och Östersunds FK försökt runda föreningsdemokratin.

Vi i IF Elfsborg arrangerade vår årsstämma för nästan exakt en månad sedan, och på årsstämman framhöll valberedningen att den gjort ett grundligt arbete med intervjuer av såväl nuvarande styrelse samt eventuella personer för nyval.

Trots att arbetsbelastningen under det speciella året 2020 varit extra hög gjordes bedömningen att det inte var nödvändigt att behålla samma antal personer i styrelsen för 2021, då kontinuitet bland styrelsemedlemmarna ansågs vara viktigt. Svårigheten att utöva styrelsearbete utan fysiska möten lyftes också som en anledning till att inte välja in nya krafter i styrelsen. En linje årsmötet också röstade för.

Nu, en månad senare, får vi veta att Therese Bengtsson är adjungerad ledamot under 2021 för att stärka och säkerställa bred kompetens för att möta nya utmaningar och krav. Vilka är dessa utmaningar och krav som tillkommit nu som inte fanns för en månad sedan?

Vi kan bara se det på tre olika sätt:

• Det handlar om att runda föreningsdemokratin i föreningen och föreningens egna stadgar. Therese Bengtsson var inte valbar vid årsmötet och därför valde styrelsen att göra så här.

• Styrelsen underkänner valberedningens arbete och kände hela tiden att de saknade den här kompetensen i styrelsen.

• Det har sedan årsmötet tillkommit nya utmaningar och krav.

Vilket av ovanstående som är det gällande får gärna preciseras för oss medlemmar som just nu känner att vi blivit förda bakom ljuset på det årsmöte som precis hållits.

Gulsvarta hälsningar.

Andreas Tranlöv, Emelie Hultin, Glenn Holvik, Maria Sabel, Linus Ternander, Sara Karlén, Olle Larsson, Isak Edén, Kim Eriksson, Cecilia Karlén, Anders Hultin, Clara Tolfsson, Simon Ring, Andreas Nilsson, Alma Proohf, samtliga medlemmar i idrottsföreningen

– Detta är en insändartext skriven av medlemmar till IF Elfsborg. Den är också publicerad i Borås Tidning.

– Här hittar ni i en krönika på nummer8.se skriven innan årsmötet i mars.

Kommentera

kommentarer