Till årsmötet skickades det in två motioner gällande damfotboll i IF Elfsborg. Den ena motionen röstades ned av årsmötet, samtidigt som man gick vidare med den andra.

Enligt motionens uppdrag ska styrelsen arbeta med frågan och utse en arbetsgrupp som jobbar med frågan fram till årsmötet. IF Elfsborg har valt att gå vidare med en extern part för att utreda frågan gällande damfotboll i föreningen.

– Styrelsen har tagit fram en uppdragsbeskrivning som anger vilken kartläggning som behöver göras och vilka konsekvensanalyser som krävs för att vi ska få ett så heltäckande beslutsunderlag som möjligt. Styrelsen har också kommit fram till att det finns flera fördelar med att detta arbete görs med hjälp av extern kompetens, skriver IF Elfsborgs styrelse i ett meddelande till medlemmarna.

IF Elfsborg har anlitat Västra Götalands Idrottsförbund för att utreda frågan.

– Västra Götalands Idrottsförbund kommer att bedriva arbetet utifrån uppdragsbeskrivningen men i övrigt helt självständigt. Det innefattar bland annat kontakter med intressenter såsom supportrar, sponsorer, fotbollsföreningar, politiker samt benchmark med andra idrottsföreningar. Styrelsen kommer att få delrapporter under hösten, men det fullständiga beslutsunderlaget kommer att vara klart först efter årsskiftet. Styrelsen kommer då att, utifrån beslutsunderlaget, formulera sitt förslag till årsmötet 2019, skriver styrelsen i samma meddelande.

IFK Göteborg röstade i våras igenom en liknande motion, där föreningen har startat en arbetsgrupp som leds av den tidigare VM-hjälten Kennet Andersson.

Styrelsen har också meddelat att det kommer bli en stadgerevidering som inkluderar ändringar för matchtröjans färg och hur valberedningen meddelar sitt förslag inför årsmötet.

Kommentera

kommentarer