Arbetsgrupp: Ett transparent IF Elfsborg

Detta är information om en nystartad arbetsgrupp som kommer jobba ihop under 2024.

Bakgrund till arbete: 

Föreningsdemokratins betydelse växer inom svensk fotboll. Inom IF Elfsborg är det tyvärr enbart isolerat till årsmöte och medlemsmöte. Vi vill göra föreningsdemokratin mer lättillgänglig och faktadriven, för oss själva och för andra medlemmar. 

Vi kan se att intresset kring föreningsdemokratin ökar. Men att transparensen, involveringen och öppenheten inte alltid finns där. 

Syfte med arbete: 

Vi vill skapa en publik rapport och en podd/poddserie där vi ställer frågor om föreningens hälsostatus. Vi vill också skapa underlag inför årsmöte för oss och för andra medlemmar.

Vi vill också stärka kunskapen och entusiasmera våra medlemmar till att använda rätt verktyg för att följa föreningens värdegrund.

Mål med arbete:

– Stärka engagemanget inom föreningsdemokratin – vi vill att fler ska prata och delta i föreningsdemokratin.

– Stärka innovationen inom föreningsdemokratin – vi vill göra föreningsdemokratin mer lättilgänglig genom att skapa en publik rapport om hur vi tolkar föreningens verksamhetsberättelse, stadgar och liknande dokument.

– Stärka modet inom föreningsdemokratin – vi vill visa mod och använda vår publika rapport till att skapa en podd/poddserie där vi samtalar med ledande personer om föreningens arbete.

– Stärka ansvaret inom föreningsdemokratin – medlemmar kan uttrycka negativa åsikter kring val och diskussioner på årsmöten. Med detta arbete vill vi ta ansvar och agera konstruktivt kring våra åsikter.

– Stärka vårt driv inom föreningsdemokratin – vi vill visa hur man kan använda verktyg och metoder för att stärka föreningsdemokratin. 2024 går det att använda digitala verktyg för att bli mer lättillgänglig.

– Stärka nyfikenheten inom föreningsdemokratin – vi vill stärka nyfikenheten för oss och för andra medlemmar genom att driva ett medlemsengagemang på eget bevåg. Vi vill belysa de goda delar som föreningen inte själva alltid når ut med.

– Stärka transparensen inom föreningen – föreningsdemokratin är full av svåra ord och formella möten. Vi vill att alla medlemmar förstår vår roll och kan utöva sitt medlemskap på bästa sätt.

– Stärka involveringen inom föreningsdemokratin – styrelse och valberedning involverar inte alltid in oss medlemmar till föreningsdemokratiska diskussioner utöver medlemsmöte och årsmöte. Därför tar vi ansvar och bjuder in oss, medlemmar, själva till viktiga föreningsdemokratiska diskussioner.

– Stärka öppenheten inom föreningsdemokratin – vi vill visa styrelse och valberedning hur man kan jobba med öppenhet när man skapar underlag för att driva fram förslag och val till föreningens årsmöte

Arbetsgång:

1. Besluta arbetsgruppens syfte, mål, arbetsgång, roller och regler. (Utfört 2024-03-19)

2. Informera styrelse, valberedning och ansvariga tjänstemän om vår arbetsgrupp. (Utfört 2024-03-19)

3. Informera publikt om vår arbetsgrupp. (Utfört 2024-03-26)

4. Insamling av feedback genom mail till arbetsgrupp. (Länk till enkät) (Utfört 2024-03-26)

5. Skapa publik rapport utifrån föreningens verksamhetsberättelse och liknande dokument.

6. Intervjuer med nyckelpersoner kring utfallet av rapporten.

7. Publicering av rapport samt podd/poddserie.

8. Enkät för medlemmar där vi kan ta in mer feedback efter avslutat arbete.

9. Utvärdering och slutrapport med våra egna åsikter kring arbetet

10. Med underlaget som grund vill vi se om vi kan använda detta för lyfta frågor eller val till föreningens nästkommande årsmöte

Feedback till arbetsgrupp:

Om du önskar komma i kontakt med arbetsgruppen kan man kontakta Anders Hultin. Men det går också bra att skicka in information anonymt via denna länk.

Roller:

Vi är en självutnämnd grupp.

Anders Hultin – Talesperson årsmöte samt för media – tfn. 073-064 20 72

Glenn Holvik – Sammankallande samt ansvarig för nummer8.se

Kim Eriksson – Ekonomisk kompetens

Simon Ring – Digital kompetens

Anders Simonsson – Administrativ kompetens

Regler:

– Vår enda källa till rapport är IF Elfsborgs verksamhetsberättelser, stadgar och liknande dokument.

– Vi efterfrågar transperens – därför agerar vi transparent själva.

– Vi håller IF Elfsborgs styrelse, valberedning och ansvariga tjänstemän ständigt uppdaterade.

– Vi agerar för IF Elfsborgs bästa. Föreningen är störst.

– Vi använder nummer8.se som plattform för vårt arbete.

– Vi kommer inte tvinga någon att delta i vårt arbete, varken i poddar eller enkäter. Men vi kommer vara transperenta kring vilka vi har försökt kontakta.