Under helgen släppte SFSU hemsidan föreningsdemokrati.se. I min roll som styrelseledamot för SFSU jobbade jag hårt med arbetet för att få ihop webbplatsen. Det har fått mig att resonera mer om IF Elfsborgs föreningsdemokrati. Hur mår den egentligen?
Sett till senaste årsmötet skulle jag vilja säga att föreningsdemokratin mår bättre än någonsin, då det är engagemanget ifrån medlemmarna som i mångt och mycket definierar hur bra en föreningsdemokrati mår. I våras hade medlemmarna skickat in flera motioner och frågorna var viktiga frågor för föreningens framtid. Exempelvis gällande underlag på Borås Arena eller damfotboll i föreningen.

Det svenska supporterkollektivet har jobbat hårt för att bevara föreningsdemokratin och 51%-regeln i sin nuvarande form. Där var vi i IF Elfsborg i framkant, då vi var först att få igenom en motion gällande 51%-frågan. Motionen röstades igenom 2009 och skrevs av Andreas Tranlöv, Eric Sjölin och Linus Ternander.

En av mina stora frågor här på nummer8.se under våren gällde det faktum att IF Elfsborg har blivit ointressanta, vilket självklart den sportsliga kräftgången bidrar till. Men vi har också sett två stora förändringar till detta år, där Jimmy Thelin är ny manager och Sune Lundqvist är ny ordförande. Det har varit två personer som har tagit mindre plats än sina företrädare, vilket präglar den bild vi har av IF Elfsborg under 2018. Jag själv har exempelvis inte pratat med Thelin under hela 2018 och han valde att tacka nej till en poddintervju. Sune är en mer anonym person och han efterträder kanske den ordförande som varit mest känd i svensk fotboll under hela 2000-talet.

Att två ledande personer känner in läget under sitt första år är inget nytt, men det kommer ställas högre krav på att få svar på frågor. Visst, man kan beskylla media för att inte ställa frågor. Men i dessa fall har det nog också funnits aktiva val att inte ställa upp i intervjuer.

Medlemmarnas hunger på svar minskar dock inte och dessa frågor förskjuts nu till föreningens möten för medlemmar. Det har under en tid varit ganska stela möten där IF Elfsborg försökt trycka in både intervjuer och dragningar som egentligen inte har med mötet att göra. Vilket blir intressant nu när medlemmar har fått mindre svar på frågor under ett helt år än vad vi är vana vid.

Sämre sportsliga resultat brukar öka medlemmars engagemang, vilket vårens årsmöte på sätt och vis kan vara ett bevis på. Jag tror också framtida föreningsmöten kommer ha fortsatt stort engagemang ifrån medlemmar. Under 2018 har fler lärt sig att engagera sig, vilket ytterligare kan bidra till engagemang under kommande möten.

Supporterkollektivets kamp har varit imponerande och trots att vi sett konstigheter i både AFC Eskilstuna och Östersunds FK har 51%-frågan inte diskuterats särskilt stort. Däremot tror jag att föreningsdemokratins utformning kommer diskuteras flitigt kommande år, då vi kommer behöva göra föreningsdemokratin mer sexig. Frågan lär mindre och mindre beröra 51%-frågan och snarare handla om hur man deltar i möten och röstningar. Exempelvis kommer frågan gällande internetröstning och digitala plattformar öka, vilket kommer bli en intressant diskussion då jag inte tror hela supporterkollektivet är enade hur man vill ha det där. Där kan nog åsikten skilja sig mellan olika föreningar, vilket kan göra att föreningsdemokratin kan skilja sig i viss utformning framöver.

Många personer ser sig som konsumenter snarare än medlemmar, vilket är supporterkollektivets största hot mot den föreningsdemokrati som många tycker är vacker. Att förändra det kommer ta lång tid, och jag tror enda vägen dit är att kräva ökad transparens och fokus på det som är viktigt inom föreningsdemokratin. IF Elfsborgs föreningsdemokrati behöver inte heller se ut som AIKs föreningsdemokrati. Vi medlemmar kan också kräva fler möten och forum där vi kan få svar och ställa frågor. Ett årsmöte och ett medlemsmöte per år räcker kanske inte?

Ökat engagemang och styrelseledamoten Ingela Carlsson är två bra saker för vår gulsvarta föreningsdemokrati, vilket ger oss goda förutsättningar att utvecklas. Men vår föreningsdemokrati kan ändras snabbt och det är viktigt att vi medlemmar förstår att vi har störst ansvar i att leda utvecklingen.

Bli medlemmar och engagera er, det är kärleken till IF Elfsborg värd.

Kommentera

kommentarer