I söndags skrev Kristof Vogel, även känd som Den Osynliga Handen en text om IF Elfsborg. I sin text kunde han konstatera att vi har haft svårt att nå upp till våra mål i vårt balanserade styrkort som präglar vår förening. Jag länkade upp texten här. För att följa upp en texten har jag kontaktat Kristof för en intervju.

IF Elfsborg har haft en fantastisk period bakom oss. Vilka framgångsfaktorer ser du att Bosse Johansson och co hade? 

– Jag tycker framför allt att tre saker sticker ut. Arenabygget. Inte bara själva bygget i sig samt det faktum att man var först ut bland de allsvenska klubbarna med en modernare arena, utan också förmågan att fylla den med innehåll. Man lyckades värva Mathias Svensson och Anders Svensson, två starka och lokala profiler. Kring detta har man lyckats bygga och utveckla en affär med ett nätverk av företag, på ett framgångsrikt sätt.

– Det andra är akademiverksamheten där föreningen har lyckats locka flera talanger i junior-ålder som man har haft en tydlig karriärsstrategi för.

– Det tredje är relationerna. Det är ytterst få spelare, om någon som har haft utgående kontrakt hos Elfsborg när det har varit dags för ett flytt uppåt i karriären. Detta har möjliggjorts tack vare förtroende och goda relationer.

Det sägs ofta att hela bygden står bakom IF Elfsborg, vilket symboliskt har visat sig genom att många företag har stått bakom föreningen. Hur ser du på vår strategi där? Vårt fokus har primärt legat på marknadsintäkter gentemot privatmarknad.

– Den strategin har ju visat sig vara framgångsrik. Elfsborg har t.ex. under hela 10-talet haft marknadsintäkter som har varit 20-50 procent högre än konkurrenterna från huvudstaden. Baksidan av myntet är att det ser ut som att man också har nått taket inom företagssegmentet och det bristande fokuset på privatmarknaden kan komma att kosta föreningen.

Publiken sviker verkligen IF Elfsborg just nu. Våra biljetter har ofta sålts/delats ut via sponsorpaket, vilket nu verkar påverka publiksiffror väldigt mycket. Hur rädda bör vi vara här?

– Att publiken sviker är aldrig bra. En stor del av upplevelsen på en fotbollsmatch är ju liv på läktarna. Annars kan man ju se matchen på TV, vilket sparar tid. I slutändan tror jag att vikande publikintresse också kan urholka företagarnas intresse att engagera sig. Jag tror att det är viktigt att föreningen tar reda på vilka publikkategorier som kommer på matcherna och vilka inte gör det. Varför man inte kommer till matcherna. Därefter utarbeta en strategi. Men det kanske man redan har gjort eller är på gång.

Stefan Andreasson brukar ofta säga att “vi ska vara den största utmanaren till storstadsklubbarna”. Hur realistiskt mål är det de kommande 10 åren?

– Om man tittar på vilka klubbar man konkurrerar om att vara den största utmanaren så är det rimligen i första hand Norrköping, Örebro, Kalmar. På sikt kan det vara Helsingborg. Och Häcken kommer ju från Sveriges näst största stad, men jag vet inte om föreningen kan klassas som en storstadsklubb? Östersund har en alldeles för liten ekonomi i grunden.

– Men tittar man på konkurrensen inom denna grupp så står sig Elfsborg fortfarande sig stark. Jag tror det största hotet över tioårstid kommer från Norrköping som dock är mycket svaga på företagsmarknaden jämfört med Elfsborg. Kalmar är idag svaga både på privat- och företagsmarknad. Örebro bättre än KFF och Peking på företag, men väldigt svaga på privatmarknaden. Helsingborgs resa under i stort sätt hela 2000 talet har kantats av organisatorisk instabillitet vilket jag tror har bidragit till att man har betalat ett mycket högt pris direkt efter att det har gått bra på fotbollsplanen. Där finns med andra ord lite att bygga upp. Förtroenden och relationer till exempel där Elfsborg som sagt har varit väldigt duktiga.

– Så jag tycker att målet som störste utmanare är högst realistiskt.

Vilka risker ser du sett till de senaste åren för IF Elfsborg?

– Elfsborg hade ju länge en konkurrensfördel i och med att föreningen var först med en ny arena. Denna fördel har ju mer eller mindre försvunnit. En klubb som Hammarby har t.ex. mer bara i publikintäkter än vad Elfsborg får in från både företags- och privatmarknad.

– Elfsborg har gjort väldigt många bra saker under de här dryga 10 framgångsrika åren vilket gett två SM guld och många medaljer samt ett regelbundet spel i Europa. Jag tror också att föreningen fortfarande gör alla de här sakerna minst lika bra som tidigare. Däremot har förenigens intäkter i relation till övriga allvenska klubbars dito minskat, man skulle kunna säga att man har förlorat marknadsandelar. Konkurrenterna har helt enkelt fått nya resurser att göra sina förbättringar.

– Det innebär att Elfsborg måste förbättra sin verksamhet i grunden. Identifiera saker som man ska börja göra annorlunda och förbättra andra saker. Lyckas man inte med det så finns risken att man hamnar i en negativ spiral med en mer osäker framtid. Det ska bli intressant att se om föreningens nye ordförande försöker sätta en ny prägel på Elfsborg eller om han förvaltar arvet.

Du nämner i din senaste text att våra spelare är för dåliga sett till kostnad. Finns det några bra jämförelser man kan göra med andra klubbar här?

– Det är alltid svårt att jämföra med andra klubbar då dessa relativa prestationer har visat sig svänga från år till år. Men de konsekvenser där man över flera års tid presterar sämre än spelartruppens kostnader kan vara: Svårigheter att bli av med spelare som är kontraktsbundna men inte håller måttet: Ingen vill ta över kostnaden för dessa. Det ger också ett lägre eller i värsta fall negativt transfernetto (intäkter spelartransfers minus kostnaden i form av avskrivningar). Sådana exempel har vi framför allt sett i Djurgården mellan 2008 och 2015ish, Hammarby mellan 2008 och egentligen fram till och med 2017 samt Helsingborg perioden efter framgångsåren i början av 10-talet.

 

Kommentera

kommentarer