Under senaste vintern och våren var hybridgräs-frågan en het fråga kring IF Elfsborgs årsmöte. Medlemmarna Isak Edén och David Stadig skrev en motion som skapade stor diskussion på själva årsmötet.

Motionen bifölls inte och det blev mest en diskussion om hur IF Elfsborg har rätt att ge ägardirektiv till Borås Arena AB. Bolaget ägs av IF Elfsborg, men har en egen styrelse där IF Elfsborgs styrelse inte ville ge större ägardirektiv.

I senaste avsnittet av Eurotalk berättar Martin Åslund att Bosse Johansson sagt att hybridgräs blir nästa underlag på Borås Arena. Bosse Johansson brukar ofta delta i programmet.

Diskussionen kring konstgräset på Borås Arena lever och under hela året har Guliganerna haft en banderoll med texten “Plastgräs? – Nej tack!”.

Kommentera

kommentarer