Sedan medlemsmötet i december har jag ihop med min vän Linus Ternander diskuterat och skrivit på en motion till årsmötet gällande damfotboll i IF Elfsborg. Motionen är inskickad till IF Elfsborgs styrelse och ni kan läsa motionen här.

Frånvaron av damfotboll i Idrottsföreningen Elfsborg har varit ett hett debatterat ämne de senaste åren. Mycket på grund av en medial debatt och för att det finns många duktiga flickor i bygden som gärna vill spela i Idrottsföreningen Elfsborgs färger.

Vi Tillsammans är föreningens ledord och det är viktigt att föreningen är öppen för alla, vilket också bör innebära att flickor ska kunna känna sig välkomna som spelare. På lång sikt anser vi att Idrottsföreningen Elfsborg helt enkelt ska ha ett damlag med en fungerande flickverksamhet.

Det är däremot viktigt att rätt beslut tas så att inte ett förhastat beslut kan förstöra möjligheten att bygga upp något framgångsrikt på lång sikt. En dålig start för damfotboll i Idrottsföreningen Elfsborgs regi kan förstöra för alla flickor som vill spela i de gulsvarta färgerna en lång tid framöver.

Då detta är en stor fråga så är det viktigt att föreningens medlemmar engageras då det är därifrån som damfotbollen kan växa. Det är också viktigt att man grundligt bereder frågan och ger arbetet tid, så att engagemang växer fram naturligt så medlemmar är beredda att ta ansvar för verksamheten.

Styrelsen har även uttalat sig i frågan på senaste medlemsmötet där styrelsen menade att det är en komplex fråga, vilket understryker vikten av att man har stöd i sitt beslut.

Undertecknade motionärer yrkar därför att årsmötet beslutar:

Att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som under året arbetar med frågan gällande damfotboll inom föreningens verksamhet och tar fram förslag på hur damfotbollen eventuellt bör startas upp och bedrivas inom Idrottsföreningen Elfsborg. Arbetsgruppens förslag ska vara välgrundat och presenteras så att medlemmarna kan ta ställning i frågan och att vi därefter kan komma till ett beslut vid nästa föreningsstämma.

Glenn Holvik, medlemsnummer 569

Linus Ternander, medlemsnummer 5952

Kommentera

kommentarer