Varför är en årsmötesmotion om medlemskort och pins viktig? Hur kan det hänga ihop med hur en förening och styrelse är formerad? Jo, det tänkte jag berätta för er. För min uppfattning är att det hänger ihop.

Det har varit svårt att vara fotbollsintresserad de sista 10–15 åren utan att ha läst om föreningsdemokrati och 51%-regeln. På våra årsmöten har det också varit en kultur och del av föreningen som har stärkts. Det är fler öppna diskussioner och vi tar viktiga strategiska beslut som påverkar Idrottsföreningen Elfsborg för lång framtid.

I min tidigare roll i Svenska Fotbollssupporterunionen har jag fått berätta för avundsjuka engelska, italienska, danska och irländska supportrar hur bra vi har det. Tyskar som sägs vara en föregångare i föreningsstruktur tittar avundsjukt på oss. Svenska fotbollssupportrar kan åka världen runt och berätta hur priviligierade vi är.

På nära håll har de intensiva och heta debatterna på IF Elfsborgs årsmöte verkligen entusiasmerat och engagerat på ett helt nytt vis. Det har inte minst märkts i Borås Tidnings rapportering de senaste åren. Jag själv älskar och tycker att debatterna är ett bevis på att det lever en sund föreningskultur inom IF Elfsborg. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, och där visar medlemmar att man kan förvalta det stora ansvaret på bästa sätt.

Ändå slår det mig varje år att vi är på plats för att diskutera och ta beslut i frågor som reaktivt har lyfts av medlemmarna. Det är alltid en reaktion på något där man känner att föreningen har varit passiva eller så är det för att någon tycker ett misstag har begåtts. Det är väldigt sällan styrelsen använder årsmötet eller för den delen medlemsmötet för att jobba mer proaktivt mot medlemmarna. Man har snarare fått lära sig att hitta verktyg och forum för att släcka de bränder som uppstår.

På onsdag ska vi diskutera föreningens beslut att ta bort medlemskort och föreningspin. En av de förmåner vi tidigare haft som medlemmar. Frågan verkade vara så liten för styrelsen att man jämförde medlemskortet med klubbkort som typ Clas Ohlson eller Kicks använder. För mig blev det där ett oerhört tydligt bevis på att alla perspektiv inte finns i IF Elfsborgs styrelse.

Det här med representationen i IF Elfsborgs styrelse (och valberedning) har diskuterats de senaste åren. Det är ingen överraskning för någon med intresse att många medlemmar tycker att det verkar vara enklare att bli invald i en ledande position hos IF Elfsborg om man är vit medelålders man som kommer ifrån näringslivet. Något som t.ex Malin Henrikson nyligen lyfte i Borås Tidning när valberedningen presenterade sitt förslag till styrelse. I flera år har också valberedningens förslag och formering diskuterats och på många sätt ältats. Det har t.ex mynnat ut i två motioner som vi avhandlat på vårt årsmöte.

Denna gång är den reaktiva frågan gällande medlemskort och föreningsnål. Ledning och styrelse missade här målet fullständigt och visade att man inte har örat mot marken. Nästa gång kan frågan gälla val av styrelse, villkorstrappa eller för den delen damfotbollen. För säg att vi genomgår en mindre kris i frågorna rörande villkorstrappa eller damfotboll i maj. Då tror jag vi kommer ha ett problem i att lyfta de perspektiv som behövs. Det kan bli minst sagt jobbigt att genomlida.

Vi har haft för vana att ha kompetenta personer i styrelsen, det är jag den första erkänna. Ett tydligt exempel på gott arbete är det ekonomiska resultatet styrelsen nu uppvisar – jag tror ingen anser att valberedningens förslag är inkompetenta personer. Men jag saknar ändå något.

Stefan Andreasson pratar ofta om hur en spelartrupp ska formeras. Jag önskar att vi som förening kan prata på samma sätt kring styrelserummet. Framtiden står runt hörnet och på samma sätt som Kevin Holmén fasas in i herrlagets seniortrupp behöver vi fasa in nya framtida ledare i både valberedning och styrelse.

Jag vill se ett bredare perspektiv där aktiva medlemmar tar plats och kan utvecklas. Ibland tar man in spets utifrån för att spetsa till verksamheten, men framförallt ska vi fostra våra egna ledare. Vi har Sveriges bästa medlemmar, ungdomsspelare och snart blir vi även ledande inom damfotbollen. Låt det genomsyra även vårt styrelserum. Så bra är vi.

Kommentera

kommentarer